Periyot ve İlan Teslim Tarihi

Periyot: Aylık
Son Teslim tarihi : Reklamın yayınlanacağı sayıdan bir önceki ayın yirminci günü
İptal : Materyallerin son teslim tarihinden sonra yapılacak iptaller kabul edilmez.
Baskı Materyallerinin Formatı: PDF, CMYK, JPEG/ TIFF, Adobe Illustrator ve Adobe (Macromedia) Freehand dökümanı