DAĞITIM DETAYI

Aylık baskı adedini Notere onaylatan tek sektörel yayın olan TextoWear, dağıtım ağını yine küresel sektörün yapısına göre șekillendirmiștir. Hazır giyim üreticileri ve markalar, hazır giyim tedarikçileri, aksesuar șirketleri, kumaș ve iplik șirketleri, örgü firmaları, çorap ve iç giyim firmaları ve diğer sektör temsilcileri dağıtım ağı içinde yer almaktadır. 10 bin adet basılan TextoWear’ın dağıtımının ana kısmı direkt baskı sonrası matbaada gerçekleșmektedir. Bunun dıșında kalan özel gönderimler ofis üzerinden gerçekleștirilmektedir.

Hazır giyim ve aksesuar sektöründeki firmaların kurumsal yapıları farklılıklar göstermektedir. Bu durum, TextoWear’ın dağıtım ağının șekillenmesinde etkili bir bașka unsurdur. Çalıștırılan ișçi sayısı, kurulu fabrika gücü, lokasyon, sektörel üretim ağındaki yeri vb. konular dağıtımdaki öncelikleri belirlemektedir. Geleneksel tekstil kentleri dağıtım ağında daha fazla yer alırken, 250-1000 arasında ișçiye sahip fabrikalar yine ağırlıklı dağıtımda yer bulmuștur.

Sektörel Dağıtım Detayı

a) Hazır Giyim Üreticileri, Markalar 5.500
b) Hazır Giyim Tedarik Endüstrisi 200
c) Hazır Giyim Aksesuar Firmaları 175
d) Hazır Giyim Kumaș Firmaları 550
e) Hazır Giyim İplik Firmaları 600
f) Örme Giyim Firmaları 225
g) Çorap ve İç giyim Firmaları 110
e) Hazır Giyim Makinacıları ve Aksesuarcıları 90
h) Diğer 50

 

 

Șehirlere göre dağıtım detayları

Dağıtımda bulunulan iller ve dağıtım rakamları; 

İstanbul: 3109 Șirket
Bursa: 955 Șirket
İzmir: 657 Șirket
Denizli: 607 Șirket
Gaziantep: 195 Șirket
Tekirdağ: 188 Șirket
Kahramanmaraş: 136 Șirket
Adana: 130 Șirket
Kayseri: 127 Șirket
Yalova: 103 Șirket
Diğer Şehirler: 1293 Șirket
Toplam: 7500 Șirket

*100 adetten daha az dergi gönderilen iller diğer șehirler kategorisinde belirtilmiștir.

 

Türkiye içerisinde yer alan șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı

1-50 arası çalıșan elemanı bulunan șirketler 1725
51-250 arası çalıșan elemanı bulunan șirketler 2122
251-1000 arası çalıșan elemanı bulunan șirketler 3502
1001'den fazla çalıșan elemanı bulunan șirketler 151
Toplam 7500
 

Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı

 • 1-50 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler
 • 1-50 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler - 1725
 • Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Bașkanları ve Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri) - 1515
 • Orta Düzey Yöneticiler (İșletme Md., Satın Alma Md., Satıș Md., Pazarlama Md.) - 151
 • Diğer - 59
 

51-250 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

 • 51-250 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler - 3502
 • Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Bașkanları ve Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri) - 1718
 • Orta Düzey Yöneticiler (İșletme Md., Satın Alma Md., Satıș Md., Pazarlama Md.) - 1302
 • Diğer - 482
 

251-1000 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

 • 251-1000 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler - 2122
 • Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Bașkanları ve Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri) - 1150
 • Orta Düzey Yöneticiler (İșletme Md., Satın Alma Md., Satıș Md., Pazarlama Md.) - 838
 • Diğer - 134
 

1001'den fazla çalıșan elemanı bulunan șirketler

 • 1001'den fazla çalıșan elemanı bulunan șirketler - 151
 • Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Bașkanları ve Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri) - 102
 • Orta Düzey Yöneticiler (İșletme Md., Satın Alma Md., Satıș Md., Pazarlama Md.) - 37
 • Diğer - 12